Bashkëpuntorë

Me një gamë të gjërë të produkteve të reklamave për ambiente të brendshme dhe ambiente të jashtme ne kemi përmbushur me sukses kërkesat e klientëve për vite më rradhë duke bashkëpunuar me emra të rëndësishëm si:
BKT, DEKA, CARITAS ALBANIA, BANKA SOCIETE GENERAL, PROCREDIT BANK,REIFEISEN BANK, ROZAFA FISH, JETOIL, BOLV-OIL, KASTRATI, GJIROFARMA,SHPIRAGU, METABO, EUROSIG, INSIG, SIGAL, DHL, MILLOCOLOR, DAST, BELCONTI HOTEL,VLORA INTERNATIONAL HOTEL, SOROS, DIGITALB, SUPERSPORT, LORICAFE, dhe shumë të tjerë.