Gërma dhe Detaje të Termoformuara

Gërma dhe Detaje të Termoformuara

Realizimi i termoformimit të plexiglasit ne e arrijmë me pajisje bashkëkohore në dimensione të ndryshme.