Realizime me Vetrorezina dhe Skenografi

Realizim Skenografie, Studio TV, Përdorim rezinës krijimin e Detaleve dhe Gërmave

Stafi kompanisë sonë është i kualifikuar në përdorimin dhe realizimin e formave dhe detajeve të ndryshme në vetrorezinë. Kompania jonë falë angazhimit serioz,korrekt si dhe me një staf të kualifikuar ka arritur me sukses prodhimin dhe realizimin e skenës të eventit muzikor “Kënga Magjike” që nga viti 2009 e në vijim. Duke përdorë teknologji bashkohore dhe angazhim profesional kemi realizuar studio televizive me parter lokal.